Chronická recidivující kopřivka, bolesti kostí i kloubů, horečka nejasného původu a monoklonální imunoglobulin typu IgM = syndrom Schnitzlerové

Autoři

ADAM Zdeněk KOUKALOVÁ R. KREJČÍ Marta ČERMÁKOVÁ Zdeňka VETEŠNÍKOVÁ Eva POUR Luděk SANDECKÁ Viera ŠTORK Martin ŘEHÁK Z. POUROVÁ E. ČERMÁK Aleš KRÁL Zdeněk MAYER Jiří

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfúze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2018-2-6/chronicka-recidivujici-koprivka-bolesti-kosti-i-kloubu-horecka-nejasneho-puvodu-a-monoklonalni-imunoglobulin-typu-igm-syndrom-schnitzlerove-105253
Klíčová slova Schnitzler’s syndrome; Adult Still’s disease; auto-inflammatory diseases; monoclonal gammopathy; interleukin 1; anakinra; fever of unknown origin; FUO
Popis Stanovením této diagnózy byla přijata Štrasburská kritéria (neinfekční horečka, chronická kopřivka, změny kostní struktury, leukocytóza a zvýšené hodnoty zánětlivých markerů (CRP) a přítomnost monoklonálního imunoglobulinu většinou typu IgM, zcela výjimečně IgG. Léčbou volby pro tuto nemoc je blokáda účinků interleukinu-1. V praxi je nejčastěji využíván antagonista receptoru pro interleukin-1, anakinra. V současnosti se objevují zprávy i o použití dalších léků blokujících účinek interleukinu-1, canakinumabu a rilonaceptu. Diagnóza syndromu Schnitzlerové byla stanovena u 5 mužů, medián věku byl 53 (42–60) let. Všichni jsou léčeni preparátem anakinra, první z nich již více než 10 let. Medián sledování na léčbě anakinrou je 56 (19–122) měsíců. U všech nemocných jsme začali s aplikací anakinry v dávce 100 mg 1x denně. Při dávkování 100 mg 1x denně vymizely kompletně všechny příznaky u 4 nemocných, pouze u jednoho nemocného došlo k ústupu příznaků asi o 75 %, nikoliv však k úplnému vymizení. U jednoho ze 4 pacientů, u nichž příznaky při dávkování 1x denně zcela vymizely, se po roce léčby ukázalo dostačující podávat anakinru v 48hodinových intervalech. Delší prodloužení intervalu mezi aplikacemi však netoleruje. V průběhu léčby jsme nezaznamenali žádné nežádoucí účinky anakinry a nedochází k poklesu účinnosti léčby. V textu je dále rozvedena diferenciální diagnostika syndromu Schnitzlerové.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info