Herpetic esophagitis in a 7-year-old immunocompetent patient

Název česky Herpetická ezofagitida u imunokompetentního sedmiletého pacienta
Autoři

JABANDŽIEV Petr JOUZA Martin PECL Jakub URÍK Milan PAPEŽ Jan PINKASOVÁ Tereza SLABÁ Kateřina TRNA Jan KYCLOVÁ Jitka VACULOVÁ Jitka KUNOVSKÝ Lumír

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gastroenterologie a Hepatologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.csgh.info/en/article/herpetic-esophagitis-in-a-7-year-old-immunocompetent-patient-11141
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amgh2020233
Klíčová slova herpetic esophagitis; children; acyklovir; endoscopy
Popis Herpetická ezofagitida je onemocnění dia­gnostikované zejména u imunokompromitovaných pacientů. U imunokompetentních jedinců se jedná o vzácné onemocnění, na které je ale třeba pomýšlet při akutně vzniklé triádě potíží – odynofagie, bolesti na hrudi a horečka nejasného původu. Nejčastějším původcem je herpes simplex virus typu 1 (HSV1). Ve většině případů vzniká onemocnění reaktivací latentní infekce HSV1, vzácněji při primoinfekci. Základem dia­gnostiky je endoskopické vyšetření jícnu s provedením bio­psie a přímým průkazem přítomnosti viru v bio­ptickém vzorku. U imunokompromitovaných pacientů je vždy indikována léčba acyklovirem, který je v této indikaci virostatikem první volby. U imunokompetentních pacientů se jedná o tzv. self-limiting onemocnění, kdy v naprosté většině případů postačuje symptomatická léčba. Kazuistika popisuje imunokompetentního pacienta s náhle vzniklou typickou triádou potíží způsobených herpetickou ezofagitidou. Dia­gnóza byla potvrzena průkazem přítomnosti virové DNA metodou PCR ze vzorku odebraného při endoskopickém vyšetření. Vzhledem k těžšímu průběhu onemocnění byl pacient přeléčen acyklovirem a došlo k rychlé úpravě celkového stavu i lokálního endoskopického nálezu. Herpetická ezofagitida je onemocnění dia­gnostikované zejména u imunokompromitovaných pacientů. U imunokompetentních jedinců se jedná o vzácné onemocnění, na které je ale třeba pomýšlet při akutně vzniklé triádě potíží – odynofagie, bolesti na hrudi a horečka nejasného původu. Nejčastějším původcem je herpes simplex virus typu 1 (HSV1). Ve většině případů vzniká onemocnění reaktivací latentní infekce HSV1, vzácněji při primoinfekci. Základem dia­gnostiky je endoskopické vyšetření jícnu s provedením bio­psie a přímým průkazem přítomnosti viru v bio­ptickém vzorku. U imunokompromitovaných pacientů je vždy indikována léčba acyklovirem, který je v této indikaci virostatikem první volby. U imunokompetentních pacientů se jedná o tzv. self-limiting onemocnění, kdy v naprosté většině případů postačuje symptomatická léčba. Kazuistika popisuje imunokompetentního pacienta s náhle vzniklou typickou triádou potíží způsobených herpetickou ezofagitidou. Dia­gnóza byla potvrzena průkazem přítomnosti virové DNA metodou PCR ze vzorku odebraného při endoskopickém vyšetření. Vzhledem k těžšímu průběhu onemocnění byl pacient přeléčen acyklovirem a došlo k rychlé úpravě celkového stavu i lokálního endoskopického nálezu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info