Primární enterolithiáza v kojeneckém věku

Autoři

JABANDŽIEV Petr KUNOVSKÝ Lumír VACULOVÁ Jitka KOŘISTKOVÁ Tamara PINKASOVÁ Tereza PECL Jakub

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod Enterolithiáza je poměrně častá u zvířat, zejména koní, u lidí se jedná o poměrně vzácný fenomén. Primární enterolithiáza vzniká zejména v tenkém, event. tlustém střevě, zatímco sekundární enterolithiáza má původ mimo vlastní střevo. Enterostáza je klíčovým faktorem vzniku primární enterolithiázy u predisponovaných jedinců s Crohnovou chorobou, střevními nádory, intestinální tuberkulózou, enteroanastomozou, či divertikly. Sekundární enterolithiázu představují nejčastěji žlučníkové kameny. Enterolithiáza může být nalezena i prenatálně při UZ vyšetření jako důsledek míchání fetální moči a mekonia u plodů s anorektálními malformacemi. Výskyt primární enterolithiázy u jinak zdravých dětí není v literatuře popisován. Cíl Objektivizace počtu dětských pacientů s výskytem primární enterolithiázy a jejich klinická charakterizace. Metodika Retrospektivní analýza dat z laboratoří v České republice schopných vyšetření enterolithů pomocí metody infračervené spektroskopie a jejich korelace s vybranými klinickými ukazateli dětských pacientů. Výsledky Celkem jsme identifikovali 11 kojenců s prokazatelným výskytem primární enterolithiázy, konkrétně 6 chlapců a 5 dívek. Průměrně došlo k prvnímu výskytu enterolithiázy ve věku 2,4 měsíce, nejmladší dítě mělo 1 měsíc, nejstarší 4 měsíce. U některých se jednalo o jednorázový výskyt, u jednoho pacienta docházelo k odchodu enterolithů po 4 měsíce. Nejčastější vzhled byly zelenožluté několik mm velké kaménky. U všech enterolithů bylo metodou infračervené spektroskopie nalezeno shodné složení, konkrétně se jednalo tricalcium dicitrát tetrahydrát (C12H18Ca3O18). Závěr Primární enterolithiáza u kojenců je poměrně vzácná, ale zřejmě i poddiagnostikovaná, a to z důvodů spontánní úpravy stavu, dalšího nevyšetřování konkrementů i nemožnosti adekvátních analýz v dané laboratoři. Ze sledování pacientů našeho souboru pacientů vyplývá, že prognóza pacientů je příznivá. Pokud je vyloučena sekundární enterolithiáza a složení primární enterolithiázy odpovídá trikalcium dicitrát tetrahydrátu, není třeba dalších obsáhlejších vyšetření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info