Existuje specifi cká SARS-CoV-2 myokarditida?

Autoři

KREJČÍ Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/pdfs/cor/2020/88/04.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.042
Klíčová slova Acute myocardial injury; COVID-19; Myocarditis; Septic cardiomyopathy
Popis Pandemie onemocnění COVID-19 přinesla řadu otázek, které dosud nemají jasnou odpověď. Jednou z nich je také etiologie akutního myokardiálního poškození, které se může manifestovat pouze elevací troponinu, ale může být spojeno i s rozvojem dysfunkce levé komory srdeční doprovázené příznaky srdečního selhání. Bylo popsáno, že nemocní s přítomností myokardiálního postižení mají horší prognózu než nemocní, u nichž jsou hodnoty troponinu normální. Není jasné, zda jde o příčinu špatné prognózy či důsledek těžkého průběhu onemocnění. Není také objasněno, co je podkladem tohoto stavu. Jednou z možností je vznik myokarditidy, alternativním vysvětlením může být poškození srdečního svalu cytokinovou bouří, podobně jako tomu je u tzv. septické kardiomyopatie. V tomto článku jsou stručně analyzována některá dosud publikovaná kazuistická sdělení a na jejich podkladě se autor nepřiklání k závěru, že by poškození myokardu bylo způsobeno specifickou myokarditidou indukovanou SARS-CoV-2.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info