Informace o projektu
Nové metody v diagnostice a stratifikaci kardiovaskulárních onemocnění

Kód projektu
MUNI/A/1393/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V předkládaném projektu budou hodnoceny nové metody diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění ve třech různých oblastech: 1) Stanovování nových parametrů/ukazatelů plicní cirkulace u kardiologických pacientů pomocí magnetické rezonance srdce, 2) Prognostifikace u pacientů s dilatační kardiomyopatií (DKMP) 3) Spektrální analýza intrakardiálních signálů v diagnostice srdečních arytmií.

1) Magnetická rezonance srdce (CMR) je prudce se rozvíjející neinvazivní zobrazovací metodou v kardiologii. Kromě velmi přesného a reprodukovatelného stanovování objemů, kinetiky a funkce obou komor je dnes nezastupitelná především v zobrazování fibrózy myokardu po ischemických procesech. Nově se pomocí CMR zkoumá možnost stanovování ukazatelů plicní cirkulace a plicní kongesce. První studie již byly publikovány, jednalo se však z velké části o animální studie, data na lidských populacích jsou pouze omezené.
Cílem projektu je stanovení parametrů plicní cirkulace pomocí CMR - především Pulmonary Blood Volume a Pulmonary Transit Beats u kardiologických pacientů a určit jejich prospektivní hodnotu.

2) DKMP je nejčastější diagnózou, pro kterou je prováděna srdeční transplantace. Zejména v případech čerstvého záchytu však u 30-50% nemocných může dojít k úpravě funkce levé komory. To je spojeno s příznivou prognózou. Hledání markerů reverzní remodelace levé komory má proto zásadní význam pro prognostickou stratifikaci DKMP.

3) Současná diagnostika srdečních arytmií probíhá v prvé řadě za pomoci standardního 12 svodového EKG záznamu. Doplňující, a neméně důležitou, součástí diagnostiky je i zkoumání intrakardiálních signálů při vlastním elektrofyziologickém vyšetření umožňující přesně identifikovat místo vzniku arytmie v srdeční svalovině. V současné době probíhá analýza intrakardiálních signálů pouze v časové oblasti, tzn. rozměřování a porovnávání signálů, tvorba „local activation time“ map apod.. Analýza signálu ve spektrální oblasti se tedy nabízí jako další možná metoda, kterou lze efektivně diagnostikovat arytmie jak typu „re-entry“, tak především arytmie fokálního charakteru.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info