Jaké jsou bariéry v úspěšnosti projektů proti dětské obezitě?

Logo poskytovatele
Autoři

SMEJKALOVÁ Lucie FIALA Jindřich

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hygiena
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://hygiena.szu.cz/pdfs/hyg/2020/04/02.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.21101/hygiena.a1733
Klíčová slova child obesity; obesity prevention; health promotion programmes – success
Popis Cíle: Cílem této práce bylo shrnout a popsat bariéry, které brání úspěšnosti preventivních programů. Metody: Data byla získávána ve 4 vyhledávačích vědeckých publikací pomocí vhodných klíčových slov. Výsledky: Bariéry byly rozděleny do pěti skupin podle subjektů, kterých se dané překážky nejvíce dotýkají. V rodině jsou nejčastěji zmiňovanými bariérami čas a finance. Stejně tak je tomu i u lékařů, kteří navíc poukazují na nejistotu v doporučeních, kterými se mají řídit. U dětí kolidují s compliance především jiné preference – jídelní či volnočasové. Na úrovni škol bývají nejčastějším problémem malé dotace na hodiny tělesné výchovy a personální obsazení aktivit navíc. Celospolečenskou bariérou je pak reklama podporující nezdravý životní styl. Závěr: Prevence by měla cílit především na rodinu jako celek. Program by měl být nenáročný na čas a finance rodičů, čemuž dle popsaných zdrojů přikládali největší význam.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info