Informace o projektu
Prohlubování znalostí v oblasti zdravotních rizik a benefitů výživy, prostředí a životního stylu

Kód projektu
MUNI/A/1294/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Náš projekt je koncipován jako zastřešující platforma pro dílčí projekty studentů našeho ústavu. Přes různorodost výzkumných témat je sledován společný cíl, jímž je ochrana a podpora zdraví. Celkem bude sledováno 7 jednotlivých výzkumných cílů. Podpořena bude publikační aktivita 12 studentů. Společně podávaný projekt má pro nás všechny kromě publikačních výsledků, jež jsou stěžejní, také přidanou hodnotu ve formě týmové práce, sdílení zkušeností z výzkumu i z přípravy publikací či jiných forem prezentací odborných témat. Výzkumná témata reagují na aktuální zdravotní výzvy a sledují preventivní cíle na úrovni jednotlivce i změny systému.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info