Řešená problematika reprodukční medicíny v České republice 2020

Autoři

VENTRUBA Pavel ŽÁKOVÁ Jana REZABEK K. VESELA K. TAUWINKLOVA G. TRAVNIK P. JEŠETA Michal MARDESIC T. CRHA Igor JELINKOVA L. RUMPIK D.

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2021-2-10/resena-problematika-reprodukcni-mediciny-v-ceske-republice-2020-127091
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccg2021140
Klíčová slova current topics; assisted reproduction; in vitro fertilisation; reproductive medicine; PGT; genome editing; embryo monitoring
Popis Úvod: V průběhu 30. sympozia asistované reprodukce konaného 11. listopadu 2020 v Brně byla prezentována problematika řešená v reprodukční medicíně v ČR v roce 2020. Vybraná témata se týkala aktuálních otázek z oblasti klinické embryologie a genetiky, gynekologie, ale i legislativy či etiky. Řešená témata: 1. Kolik času má lékař v ambulanci centra asistované reprodukce na pacientku a jak s klienty komunikuje embryolog? 2. Reprodukce a preimplantační genetické testování monogenních chorob (PGT-M) u onkologických pacientů a pacientů v riziku s hereditárními onkogenními mutacemi. 3. Neinvazivní genetické testování embryí z kultivačního média. 4. Editace genomu. 5. Jaká je potřeba monitorování hormonálních hladin ve stimulačních protokolech? 6. Monitoring a výběr embrya pro transfer/?kryokonzervaci. 7. Nastal čas změnit zákon o odměňování dárců/?dárkyň? Metodika: Témata předem připravili pověření členové naší společnosti s úkolem vypracovat teze, které prezentovali v samostatném konferenčním bloku. Prezentace i s diskuzí byla vysílána přímo z vysílacího studia v Hotelu International online připojením. Po skončení konference byly všechny diskuzní náměty a připomínky zapracovány. Závěr: Práce předkládá stav řešených problémů reprodukční medicíny v ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info