Informace o projektu
Lidské embryonální kmenové buňky pro klinické aplikace: derivace a charakterizace

Kód projektu
NV18-08-00412
Období řešení
5/2018 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Fakultní nemocnice Brno

Pluripotentní kmenové buňky (PSC), embryonální i indukované, mají neomezenou reprodukční a diferenciační kapacitu a představují proto téměř dokonalý zdroj pro přípravu léčivých přípravků pro pokročilé terapie, které jsou v současnosti vyvíjeny a klinicky testovány na mnoha významných institucích na celém světě. Jedním z prvků, které jsou klíčové pro posun tohoto druhu léčivých přípravků do kliniky, je jejich soulad s regulačními požadavky, zajišťujícími etický původ, bezpečnost, farmakologickou kvalitu a účinnost. V České republice dosud žádné takové klinicky aplikovatelné PSC nebyly vytvořeny, což je zásadní bariéra pro jakýkoli další vývoj směrem k jejich využití v klinické medicíně. V tomto projektu proto navrhujeme odstranit toto omezení vybudováním nové platformy, která bude zahrnovat 1) set linií lidských embryonálních kmenových buněk derivovaných z eticky přijatelných vyřazených embryí za respektování principů dobré výrobní praxe (GMP) a také 2) všechny související výrobní a regulační prvky, jako jsou zejména standardní operační postupy (SOP) a postupy pro hodnocení kvality.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info