Osmolarita slz, její měření a korelace s dalšími testy pro vyšetření suchého oka

Autoři

VESELÝ Petr BENEŠ Pavel SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ Jana ZÁDĚROVÁ Petra

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jemná mechanika a optika
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www fulltext
Klíčová slova Tearlab; osmolarity DEQ-5 questionnaire; dry eye syndrome; Sjogren’s syndrome; break time test
Popis Cíl: Zjistit hodnoty osmolarity slz pravého a levého oka u jednotlivých probandů, zhodnotit jejich symptomy pomocí dotazníku DEQ-5 a porovnat výsledky s jinými studiemi. Dále zjistit, jak spolu korelují invazivní a neinvazivní metody hodnocení kvality slzného filmu. Metody: V naší studii jsme měli data od 20 probandů, jejichž průměrný věk byl 23,5 roku (SD 1,55 roku). U všech subjektů bylo provedeno standardní optometrické vyšetření včetně stanovení aktuální subjektivní korekce refrakční vady. Následně jsme probandům předložili dotazník DEQ-5. Po vyplnění dotazníků každý proband podstoupil osmolaritu slz pomocí přístroje TearLab® (TearLab Corporation, USA). Další vyšetření bylo provedeno na Keratograph 5M® (Oculus, Německo). Výsledky: Průměrná hodnota osmolarity slz na pravém a levém oku všech probandů byla 300,35 (SD 16,52) a 293,70 (SD 12,92) mOsmol/l. Rozdíl v osmolaritě obou očí u jednoho probanda větší než 8 mOsmol/l včetně byl identifikován celkem u 11 probandů z 20 (tj. 55 %). Průměrná hodnota neinvazivního testu přestávky (nBUT) na pravém a levém oku všech probandů byla 14,05 s (SD 5,78 s) respektive 15,59 s (SD 6,13 s). Z dotazníku DEQ-5 jsme zaznamenali pozitivní záchyt (skóre větší než 6 bodů) celkem u 8 probandů z 20 (tj. 40 %). Závěr: Výsledky naší studie ukazují, že neexistuje žádná korelace mezi neinvazivním testem doby přerušení (nBUT) a osmolaritou slz (difTL8, R = 0,23 při p = 0,32). Pro hodnocení příznaků onemocnění suchého oka se jako velmi přesný a účinný ukázal speciální dotazník s 5 otázkami (Dry Eye Questionnaire, DEQ-5), který nám pomohl přesně rozdělit základní skupinu na symptomatickou a skupinu bez příznaků. (p <0,001). Následně jsme prokázali statisticky významnou senzitivitu a specificitu v obou testech (nBUT, difTL8).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info