Informace o projektu
Stanovení fyziologických hodnot osmolarity pomocí zařízení TearLab a korelace těchto hodnot s dalšími neinvazivními testy slzného filmu (TEFILOM)

Kód projektu
MUNI/11/0993/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
https://www.fnusa.cz/wp-content/uploads/2018/03/Oddeleni_nemoci_ocnich_a_optometrie.pdf
Klíčová slova
Tearlab, osmolarita, dotazník DEQ-5, syndrom suchého oka, Sjögrenův syndrom, break up time test.

Od roku 2020 disponuje naše pracoviště novým přístrojem, který slouží ke komplexní diagnostice onemocnění nazvaného suché oko (angl. Dry Eye Disease, dále jen DED). Toto onemocnění je v současné době velmi aktuální. Podle studie Beaver Dam Eye Study (BDES) bylo zjištěno, že v evropské populaci 48–91 let se jako symptomatické objevilo během posledních 10 let u 21,6 % pacientů. Dobře známý je také fakt, že tímto onemocnění trpí častěji ženy než muži (25 % vs. 17,3 % podle BDES). Logické je také zjištění, že incidence DED roste s věkem. Podle výsledků studie BDES se incidence DED každých 10 let věku zvýší o 20 % (odds ratio 1,2x).
Suché oko je multifaktoriální onemocnění povrchu oka, které je typické ztrátou homeostázy slzného filmu a je doprovázeno očními symptomy. Příčinou těchto symptomů je nestabilita slzného filmu, hyperosmolarita, záněty a poškození povrchu oka. Podle TFOS DEWS II (Tear Film and Ocular Surface
Society, Dry Eye Workshop II) je možné onemocnění DED rozdělit do dvou hlavních kategorií. Jedná se kategorii evaporativní, kdy hlavní příčinou úbytku slz je zvýšené odpařování slz. Ve druhé kategorii je hlavní příčinou snížená produkce slz.
Diagnostika suchého oka by měla být velmi komplexní. Na prvním místě bychom měli vyhodnotit symptomy. K tomuto účelu je možné použít dotazník označovaný jako OSDI (Ocular Surface Disease Index) nebo DEQ-5 (Dry Eye Questionnaire). Existují samozřejmě ještě jiné dotazníky, ale nejčastěji se využívá OSDI pro svou spolehlivost a DEQ-5 pro svou jednoduchost.
Zadruhé bychom měli zhodnotit stabilitu slzeného filmu neboli jeho kvalitu. Je možné využít neinvazivní měření stability slzného filmu (Non Invasive Break Up Time) nebo invazivní fluoresceinový test (Fluorescein Break Up Time). Další metodou je například Termografie, která ukazuje, že povrch oka se ochlazuje rychleji u pacientů s DED v porovnání s pacienty bez tohoto onemocnění. Toto vyšetření se ale většinou rutině neprovádí. V praxi je možné použít také výsledky měření osmolarity slzného filmu. U pacientů s DED tato hodnota kolísá mezi mrknutím a podle místa měření. Některé studie také poukazují na rozdíl mezi osmolaritou pravého a levého oka. Pokud je větší než 8 mOsm/L může se jednat o pacienta s DED. K dalším testům pro hodnocení stability slzného filmu můžeme řadit i měření evaporace.

Výsledky

PROVEDENO: Osmolaritu slz je možné přístrojem TearLab vyhodnotit
PROVEDENO: Publikování studie v recenzovaném časopise
VESELÝ, Petr, Oliver ĎUROVEC, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Petra ZÁDĚROVÁ a Pavel BENEŠ. Současné možnosti v konzervativní léčbě suchého oka očními kapkami. Česká oční optika. Brno: Expo Data s.r.o., 2021. ISSN 1211-233X.
PROVEDENO: Zavedení metod testování osmolarity slz do klinické a výukové praxe (ONOO FNUSA – PlasmaJet)

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info