Remission and Survival after Single Versus Double Induction with 7+3 for Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia: Results from the Planned Interim Analysis of Randomized Controlled SAL-Daunodouble Trial

Autoři

ROLLIG C. STEFFEN B. ALAKEL N. HERBST R. NOPPENEY R. HANOUN M. RACIL Z. SCHAFER-ECKART K. KRAMER A. NEUBAUER A. BALDUS C. D. SCHLIEMANN C. KAUFMANN M. MERTOVA J. JOST E. NIEMANN D. NOVAK J. KRAUSE S. W. SCHOLL S. HELD G. PARMENTIER S. B. SZOTKOWSKI T. ZAK P. RANK A. WASS M. BUSKE S. KRAMER M. FIEBIG F. HAAKE A. SCHETELIG J. PLATZBECKER U. THIEDE C. MULLER-TIDOW C. BERDEL W. E. SERVE H. EHNINGER G. MAYER Jiří BORNHAUSER M.

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Dvojitá indukce pomocí dvou po sobě jdoucích 7+3 režimů cytarabinu plus antracyklinu se běžně provádí u pacientů s AML s adekvátním výkonnostním stavem, aby se předem maximalizovala intenzita dávky. U pacientů s dobrou časnou odpovědí 15. den první indukce však neexistuje žádný prospektivní randomizovaný důkaz o nutnosti nebo hodnotě druhého indukčního cyklu. Abychom odpověděli na otázku, zda by dobří respondenti prvních 7+3 indukce mohli být ušetřeni druhého indukčního cyklu, vytvořili jsme randomizovaně kontrolovanou studii SAL DaunoDouble. Studie prospektivně hodnotí výsledky pacientů s dobrou časnou odpovědí s ohledem na počet indukčních cyklů (jednoduchý versus dvojitý). Předpokládali jsme noninferioritu jednorázové indukce z hlediska míry kompletní remise (CR/CRi) na základě rozpětí 7,5 %. Zde uvádíme výsledky plánované interim analýzy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info