Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti

Autoři

KOZÁK Jiří LEJČKO Jan FRICOVÁ Jitka HAKL Marek SLÁMA Ondřej POKORNÁ Andrea

Rok publikování 2020
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis Cílem tohoto klinického doporučeného postupu je poskytnout vodítko pro používání opioidů v léčbě chronické nenádorové bolesti (CHNNB) u dospělých pacientů (věk ? 18 let). Jako CHNNB je pro účely předloženého doporučeného postupu označován každý bolestivý stav, který trvá ? 3 měsíce a není spojený s diagnózou zhoubného nádoru. CHNNB významně ovlivňuje denní aktivity a má značný negativní vliv na celkovou kvalitu života a na funkční zdatnost. Disabilita způsobená CHNNB je spojená s vysokým objemem pracovní neschopnosti a snížené pracovní schopnosti. Cílem tohoto klinického doporučeného postupu je poskytnout vodítko pro používání opioidů v léčbě chronické nenádorové bolesti (CHNNB) u dospělých pacientů (věk ? 18 let). Jako CHNNB je pro účely předloženého doporučeného postupu označován každý bolestivý stav, který trvá ? 3 měsíce a není spojený s diagnózou zhoubného nádoru. CHNNB významně ovlivňuje denní aktivity a má značný negativní vliv na celkovou kvalitu života a na funkční zdatnost. Disabilita způsobená CHNNB je spojená s vysokým objemem pracovní neschopnosti a snížené pracovní schopnosti. V České republice za období 2015–2018 bylo celkem vybranými opioidními léčivy léčeno celkem 1 363 495 pacientů, z toho 1 267 389 pro CHNNB. V roce 2018 připadalo celkem 6 369 osob s CHNNB na 100 000 obyvatel (tj. 6,4 % populace).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info