Metabolický syndrom u GDM

Autoři

BARTÁKOVÁ Vendula CHALÁSOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš JANKŮ Petr KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod Gestační diabetes mellitus (GDM) je jednou z nejčastěji se vyskytujících komplikací těhotenství. Ženy s GDM mají nejen vyšší frekvenci porodnických komplikací ale také vyšší riziko vzniku diabetu, metabolického syndromu (MS) a kardiovaskulárních chorob po porodu či kdykoliv v pozdějším věku. MS však již může graviditu předcházet a GDM pak reprezentovat jednu z jeho komponent. Cílem studie bylo (i) zjistit prevalenci MS u pacientek v době diagnózy GDM, (ii) zjistit prevalenci MS ve skupině pacientek s GDM, u kterých po porodu přetrvala určitá forma glukozové intolerance a (iii) zjistit, zda GDM pacientky s MS mají vyšší riziko porodnických komplikací (peripartal adverse outcomes). Metodika Studie zahrnovala 455 žen s GDM sledovaných v období let 2013-2019, u 65% (n=295) byla dostupná data o porodu, 48% (n=219) GDM pacientek podstoupilo opakovaný oGTT test do 1 roku po porodu, z toho u 11,4% (n=25) se potvrdila perzistence resp. časná konverze do permanentní glukozové intolerance (prediabetes nebo diabetes, hodnoceno dle WHO). GDM bylo diagnostikováno dle IADPSG kritérií, IDF kritéria pro definici MS byla kvůli graviditě modifikována následovně: přítomnost minimálně 3 z 5 kritérií: GDM, BMI před graviditou ?30 kg/m2, TK 130/85mmHg, TAG 1,7mmol/l, HDL 1,3mmol/l (parametry hodnoceny v 2. trimestru těhotenství). Dále byly hodnoceny následující periporodní parametry: nutnost indukce, délka porodu (protrahovaný porod), použití instrumentária během porodu (sekce, kleště, vakuum extraktor), Apgar score (patologie), váha dítěte (makrosomie). Pacientky byly sledovány v Diabetologickém centru FN Brno, 65% z nich rodilo ve FN Brno. Výsledky Plně rozvinutý MS byl zjištěn u 22,6% (n=103) GDM pacientek ve 24.-28. týdnu těhotenství. U těch, kterým po porodu zůstala jakákoli forma porušené glukozové tolerance, byl výskyt MS dokonce 40%. Průběh porodu přítomnost MS statisticky významně ovlivnila ve dvou sledovaných parametrech – u GDM pacientek s MS se vyskytlo signifikantně více patologických Apgar score a více makrosomií plodu (p=0,01 a 0,0004, chi-square test). Závěr Výskyt MS u GDM pacientek diagnostikovaného v těhotenství je statisticky významným rizikovým faktorem (p= 0,04 chi-square test) pro přetrvání glukozové intolerance po porodu, ovlivňuje negativně i průběh porodu. Práce byla podpořena AZV grantem NV18-01-00046 MZČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info