Přehled a použití validovaných algoritmů využívajících vysoce senzitivní metodu stanovení srdečního troponinu k časné diagnostice akutního infarktu myokardu

Autoři

JAKUBO Vladimír ONDRÚŠ Tomáš BEŇOVSKÁ Miroslava DOLEČEK Martin KŘIVANOVÁ Andrea ŠIMÁČKOVÁ Hana ZATOČIL Tomáš KALA Petr PAŘENICA Jiří LOKAJ Petr

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj COR ET VASA
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.e-coretvasa.cz/en/artkey/cor-202106-0009_overview-and-application-of-validated-algorithms-using-high-sensitivity-cardiac-troponin-assays-for-early-diag.php?l=en
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.064
Klíčová slova Acute coronary syndrome; Acute myocardial infarction; Algorithm; High-sensitivity troponin
Popis Bolesti na hrudi jsou jedním z vedoucích důvodů návštěv urgentního příjmu a hlavním symptomem akutního infarktu myokardu (AIM). Základem diagnostiky AIM je stanovení hodnoty biochemických markerů srdeční ischemie v krvi. Aktuálním zlatým standardem je srdeční troponin. Rozšíření vysoce senzitivních metod umožňujících detekci velmi nízkých hodnot srdečního troponinu představuje výzvu pro správnou interpretaci výsledků. Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti upřednostňují použití validovaných algoritmů rule out/rule in k rychlému a bezpečnému vyloučení AIM a/nebo k časné identifikaci a zahájení léčby pacientů s vysokým rizikem finální diagnózy AIM. Článek předkládá srozumitelné informace o využití vysoce senzitivní metodiky stanovení srdečních troponinů v klinické praxi. Přináší algoritmy preferované Evropskou kardiologickou společností a užitečné informace k interpretaci výsledků v některých specifických skupinách pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info