Automatizovaný sběr dotazníkových dat v psychoonkologickém výzkumu MOÚ

Autoři

BAREŠOVÁ Zdeňka LEKÁROVÁ Monika SVĚTLÁK Miroslav VIGAŠOVÁ Dana ŠEDO Jiří HALÁMKOVÁ Jana HRNČIŘÍKOVÁ Iva SVOBODOVÁ Anna

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Příspěvek si klade za cíl představit plně automatizovaný systém sběru dat prostřednictvím webového rozhraní v rámci výzkumného projektu MOÚ MindCare. Předmětem klinické studie výzkumníků z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je ověření vlivu psychologických intervencí na duševní zdraví lidí s onkologickým onemocněním. Jedná se o tři standardizované psychologické intervence (pozitivní psychologii, autogenní trénink a mindfulness) převedené do tří jedinečných 8týdenních programů, které mají formu mobilní aplikace s názvem MOÚ MindCare. V oboru psychoonkologie jsou důležitou součástí výzkumu, jako zdroje dat, psychologické a psychosociální dotazníky. K prokázání, které faktory vedou ke zlepšení celkové kvality života člověka s onkologickým onemocněním, je nutné rozsáhlé dotazníkové šetření. Kromě psychologických dotazníků ve studii získáváme také informace o subjektivním hodnocení únavy a kvality spánku a o nejčastějších somatických symptomech. V příspěvku poukážeme na grafi cké a legislativní možnosti převodu standardizovaných psychometrických nástrojů do elektronické podoby. Díky použití grafi ckých a vizuálních prvků, které pomáhají k lepší orientaci v průběhu vyplňování, se zvyšuje žádoucí uživatelská spolupráce. Automatizace systému umožňuje odesílání dotazníku podle předem nastavených časových intervalů. Systém webového rozhraní spravuje přístup k jednotlivým dotazníkovým sadám podle zadaného studijního protokolu a zároveň uživatele upozorňuje na zbývající čas k zodpovězení otázek. Přístup k samotné mobilní aplikaci, která se dá spustit jen pomocí speciálního kódu, je podmíněn vyplněním dotazníkových sad. Unikátností systému je personalizovaná interakce s každým participantem studie pomocí internetové komunikace. Data z webového rozhraní jsou v anonymizované podobě snadno exportovatelná a přímo připravená pro statistickou analýzu výzkumníky. Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR/ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026 (s reg. č. NU22- 09-00056) a z projektu MU/ Specifi cký výzkum – podpora studentských projektů (s reg. č. MUNI/ A/ 1126/ 2021).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info