Informace o projektu
Ověření účinnosti eHealth mobilní aplikace na podporu duševního zdraví při snižování stresu a prevenci stresem navozených změn psycho-neuroendokrino-imunologické sítě u pacientek s nádorem prsu po ukončené adjuvantní chemoterapii (MOU-MindCare)

Kód projektu
NU22-09-00056
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Studie klinicky ověří účinnost a do běžné komplexní onkologické péče zavede tři samostatné, již připravené, osmitýdenní programy na podporu duševního zdraví, a to inovativně v podobě tří mobilních eHealth aplikací pro „chytré telefony“. Účinnost eHealth programů bude ověřena prostřednictvím RCT designu u pacientek s nádorem prsu bezprostředně po ukončení adjuvantní chemoterapie. Bude porovnávat pacientky náhodně zařazené do kontrolní skupiny, do dvou ramen programů na podporu duševního zdraví (Mindfulness-based přístup; přístup odvozený z modelu PERMA pozitivní psychologie) a do skupiny tzv. aktivní kontroly v podobě metody tzv. zlatého standardu v redukci stresu (Autogenní trénink). Účinnost programu bude ověřována pomocí změn v psychologických metodách monitorujících indexy chronického stresu a resilience a pomocí změn vybraných indexů fungování imunitního a autonomního nervového systému. Sledovány budou rovněž změny aktuálního emočního prožívání účastníků studie, a to díky monitorování stavu pacientů v mobilním zařízení (chytrém telefonu).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info