Faktory ovlivňující adherenci k eHealth intervencím pro podporu zdraví: jen stažení aplikace nestačí

Autoři

SVĚTLÁK Miroslav VIGAŠOVÁ Dana

Rok publikování 2023
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Rozvoj a dostupnost informačních a komunikačních technologií, stejně tak jako rostoucí technická gramotnost populace, přináší nebývalé možnosti implementace eHealth intervencí podporujících zdraví napříč diagnózami a medicínskými obory. eHelath programy (1) jsou snadno dostupné; (2) jsou anonymní; (3) jsou dostupné lidem během jejich každodenního života; (4) nevyžadují nutně zapojení zdravotního experta; (5) jsou levnější a (6) šetří čas. Jejich rozšíření, snadná dostupnost a mediální pozornost však také vytvářejí iluzi, že mnohdy k efektu stačí jen stažení samotné aplikace. Je to jako když si koupíme novou knihu, kterou nepřečteme, ale v knihovně vytváří iluzi znalosti. Bez ohledu na dostupnost a zcela oprávněné nadšení pro využití eHelath v medicíně se však dostáváme ke zcela zásadní otázce, ostatně jako u jakékoli léčby a intervence, a to je, do jaké míry jsou uživatelé zmíněných aplikací a programů k léčbě adherentní a co jsou faktory, které adherenci eHealth programů maximalizují. Jen znalost těchto faktorů může pomoci odborníkům a IT vývojářům odpovědět na otázku, pro koho, kdy, s jakým onemocněním a v jaké fázi léčby a procesu zdravení eHealth intervence fungují. Výsledky systematického review budou dány do vtahu se studií MUNI Healthy Minds a MOU-Mindcare, které probíhají na LF MU a Masarykově onkologickém ústavu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info