Identification of barriers and benefits of Negative Pressure Wound Therapy

Název česky Identifikace bariér a přínosů Negative Pressure Wound Therapy
Autoři

KŮŘIL Pavel MENŠÍKOVÁ Andrea BÚŘILOVÁ Petra SAIBERTOVÁ Simona POKORNÁ Andrea

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2022-supplementum-1-1/identifikace-barier-a-prinosu-negative-pressure-wound-therapy-130722
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2022S43
Klíčová slova vacuum therapy; benefits; negative pressure wound therapy; barriers; retrospective analysis
Popis Cíl: Identifikovat bariéry a přínosy negative pressure wound therapy (NPWT) u pacientů na Chirurgické klinice FN Brno za pětileté období (2017–2021). Soubor a metodika: Retrospektivní, observační deskriptivní studie z dat z nemocničních záznamů pacientů Chirurgické kliniky FN Brno. Výsledky: V průzkumu bylo identifikováno celkem 104 pacientů léčených pomocí NPWT. Průměrný věk pacientů činil 66,7 let (min. věk 27, max. věk 93). Průměrná doba hospitalizace byla 30,2 dní (min. 6, max. 145 dní) a průměrná délka NPWT byla 20,6 dní (min. 4, max. 76 dní). Celkem u 31 pacientů (29,8 %) byla shodná délka hospitalizace a aplikace NPWT a u 27 pacientů (26 %) byl současně zaveden bariérový režim. Etiologie vzniku rány byla různá. Onemocnění gastrointestinálního traktu u 63,4 % (n = 66) pacientů, cévní problematika 33,7 % (n = 35) a dekubitus 2,9 % (n = 3). Frekvence stěru rány byla 4–6 dní a převaz rány (výměna NPWT) byl proveden v intervalu 3–5 dní. U všech pacientů byl využit přístroj VIVANOTec Pro®. Závěry: Z retrospektivní analýzy za 5leté období vyplynulo, že NPWT je využívána u ran různé etiologie, většinou u polymorbidních pacientů vyššího věku. Ve sledovaném souboru nebyly dokumentovány nežádoucí účinky spojené s využitím metody NPWT.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info