Kardiovaskulární rehabilitace a prevence

Autoři

DOSBABA Filip BAŤALÍK Ladislav FILÁKOVÁ Kateřina FELŠŐCI Marián GOMBOŠOVÁ Anežka HARTMAN Martin HNATIAK Jakub CHARVÁT Robert CHVOJKOVÁ Lenka JANOUŠEK Jan KAHÁNKOVÁ Tereza KALINOVÁ Karolína MICA Patrik NÁROŽNÁ Lucie POKORNÁ Andrea RADVANSKÝ Jiří SOVOVÁ Eliška VÁGNEROVÁ Tereza VEČEŘOVÁ Jiřina VYSOČANOVÁ Petra WINNIGE Petr

Rok publikování 2023
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Kardiovaskulární rehabilitace a dodržování zásad sekundární prevence hrají v procesu léčby kardiovaskulárních onemocnění nezastupitelnou roli. Připravují pacienty na nový život, který je z mnoha ohledů odlišný od života, na který byli zvyklí. Proces kardiovaskulární rehabilitace vyžaduje komplexní přístup. Je nezbytná spolupráce kardiologa, fyzioterapeuta, nutričního terapeuta, zdravotní sestry a klinického psychologa, ale také podpora rodiny a přátel. Zajistit v současných podmínkách takto komplexní přístup není bohužel vždy samozřejmostí. Proto se vám dostává do rukou tato kniha, která na českém trhu doposud chyběla. Kniha vznikla jako podrobný návod a vhled do komplexního procesu kardiovaskulární rehabilitace. Je primárně určena všem fyzioterapeutům a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se chtějí kardiovaskulární rehabilitaci věnovat. Nicméně informace načerpané z knihy budou jistě také velmi přínosné pro lékaře (kardiology, rehabilitační lékaře i praktické lékaře). Kniha je psána z pohledu jednotlivých odborností, kardiologických diagnóz a jednotlivých fází rehabilitace v závislosti na fázi onemocnění. Každá kapitola je psána odborníky z klinických pracovišť na danou oblast. Kniha popisuje rehabilitaci u řady kardiologických onemocnění (infarkt myokardu, srdeční selhání, vrozené srdeční vady, transplantace srdce, obstrukční spánková apnoe aj.), a to ve všech fázích onemocnění od lůžka, ambulantní fáze až po doživotní fázi udržovací. Jednoduše je také popsána problematika nastavení tréninku, respirační fyzioterapie, nutrice, psychosociální podpory, ale také farmakoterapie či arytmií. V knize je kladen velký důraz na změnu chování kardiologického pacienta, popis a eliminaci rizikových faktorů ischemické choroby srdeční, které jsou klíčové pro dlouhodobé udržení zdravého životního stylu a dosažení stanovených cílů. V neposlední řadě je v knize obsažena samostatná kapitola věnující se kardiovaskulární telerehabilitaci. Předností této publikace je multioborový přesah, aktuálnost, praktická využitelnost a podrobný popis všech klíčových oblastí komplexního přístupu. Vzhledem k faktu, že kardiovaskulární onemocnění představují hlavní příčinu v celosvětové morbiditě a mortalitě, bude kardiovaskulární rehabilitace se svými prokazatelnými léčebnými účinky hrát čím dál významnější roli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info