Chronická myeloidní leukemie - od poznání patogeneze k cílené léčbě onemocnění

Autoři

ŽÁČKOVÁ Daniela

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta medicinae
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.actamedicinae.cz/ocasopise.htm
Klíčová slova chronic myeloid leukemia; tyrosine kinase inhibitors; remission without the need for therapy
Popis Chronická myeloidní leukemie má mezi ostatními nádorovými chorobami výlučné postavení. Byla první malignitou, která byla dána do souvislosti s genetickou abnormalitou v podobě zkráceného chromozomu 22 nesoucího patologický fúzní gen BCR-ABL1. Imatinib, inhibitor patologické tyrosinkinázy BCR-ABL1, která je zodpovědná za patogenezi onemocnění, byl prvním zástupcem této skupiny malých cílených molekul uvedených do praxe a současně vůbec nejrychleji schváleným protinádorovým lékem. Díky imatinibu, následovanému inhibitory tyrosinkináz vyšších generací, se z fatálního onemocnění stala zvladatelná choroba s očekávanou délkou přežití poplatnou celkové populaci. Zátěž původně celoživotně koncipovanou terapií se daří u části pacientů odbourat kontrolovaným vysazováním terapie ve snaze dosáhnout tzv. remise bez nutnosti léčby či zmírnit optimalizací dávkování a vývojem nových účinných a netoxických léků, tedy postupů aktuálních nejen v kontextu svízelné léčby pacientů v pokročilých liniích a fázích onemocnění, ale i v naději na zlepšení výsledků samotného procesu jejího vysazování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info