PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU KLINICKÉ STUDIE TTV GUIDE V ČR

Autoři

DEMLOVÁ Regina JANSKÁ Kateřina

Rok publikování 2023
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

www TTV GUIDE
Popis o TTV GUIDE IT je randomizované, kontrolované klinické hodnocení fáze II porovnávající bezpečnost, snášenlivost a předběžnou účinnost mezi standardní a Torque Teno virem řízenou imunosupresí u stabilních dospělých příjemců transplantátu ledvin. Skoro každý z nás nese v těle tzv. Torque Teno virus, jehož stanovením lze měřit intenzitu imunitního systému. Cílem klinického hodnocení TTV GUIDE IT je vyhodnotit, zda měření koncentrace Torque Teno viru v krvi může zlepšit dávkování imunosupresiv a snížit tak množství infekcí a odmítnutí transplantátů. Zadavatelem je Lékařská univerzita ve Vídni a v České republice se klinického hodnocení účastní Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info