Praktický průvodce Evropské asociace srdečního rytmu pro používání přímých perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní, verze 2021.Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností

Autoři

TABORSKY Milos KAUTZNER Josef FEDORCO Marian CURILA Karol WUNSCHOVA Hanka PYSZKO Jan NOVÁK Miroslav KOZÁK Milan VALEK Martin POLASEK Rostislav KEPRT Patrik KUBICKOVA Milena PLASEK Jiri GLOGER Vit BULAVA Alan VANCURA Vlastimil SKALA Tomas PARIZEK Petr DANEK Josef

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/artkey/cor-202388-0002_2021-european-heart-rhythm-association-practical-guide-on-the-use-of-non-vitamin-k-antagonist-oral-anticoagula.php
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2023.024
Klíčová slova apixaban; dabigatran; DOACs; edoxaban; NOACs; rivaroxaban
Popis Nová perorální antikoagulancia (NOAC) jsou celosvětově zmiňována v doporučených postupech pro léčbu fi brilace síní (FS) jako preferovaná skupina antikoagulancií v prevenci cévních mozkových příhod (CMP) u pacientů s FS. Zkratka NOAC se používá již po řadu let, používají ji současné doporučené postupy pro léčbu fi brilace síní, které vydala Evropská kardiologická společnost (European Society of Cardiology [ESC] AF guidelines), a je téměř obecně přijímána. Proto, i když někteří autoři o této lékové skupině hovoří jako o „přímých perorálních antikoagulanciích“ (direct oral anticoagulant, DOAC), my raději nadále používáme zkratku NOAC; konečně i proto, že obě zkratky jsou zaměnitelné, pokud se používají k označení přímých inhibitorů faktoru Xa apixabanu, edoxabanu a rivaroxabanu i přímého inhibitoru trombinu dabigatranu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info