Vývoj syndromu spánkové apnoe u pacienta se srdečním selháním před ortotopickou transplantací srdce a po ní

Autoři

ZIKMUND GALKOVÁ Lujza HLÁSENSKÝ Jiří ŠPINAROVÁ Lenka NĚMEC Petr VÍTOVEC Jiří KREJČÍ Jan

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/artkey/cor-202304-0016_development-of-sleep-apnea-syndrome-in-a-patient-with-heart-failure-before-and-after-orthotopic-heart-transpla.php
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2023.015
Klíčová slova Cheyne-Stokes respiration; Heart failure; Orthotopic heart transplant; Positive airway pressure therapy; Respiratory polygraphy; Sleep apnea; Videopolysomnography
Popis V této práci popisujeme případ pacienta se syndromem spánkové apnoe při srdečním selhání a následně po ortotopické transplantaci srdce (OTS) a její ovlivnění přetlakovou ventilací. Spánková apnoe (SA) je ovlivnitelným nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Jejími klinickými příznaky mohou být dlouhotrvající únava a nadměrná denní spavost, poruchy kognitivních funkcí zahrnující zhoršenou krátkodobou paměť a poruchy soustředění, behaviorální poruchy, jako je náladovost, agresivita, ztráta motivace a tzv. noční symptomy: ronchopatie (chrápání), častá probuzení lapavými dechy - pavor nocturnus, nykturie, fragmentace spánku a po probuzení typické sucho v ústech nebo ranní cefalea. Diagnostika SA je založena na výsledcích polysomnografického či polygrafického vyšetření, její léčba pak spočívá v tzv. neinvazivní přetlakové ventilaci. SA může vést k rozvoji nových či zhoršení stávajících kardiovaskulárních onemocnění, a tedy v konečném důsledku k rozvoji srdečního selhání (HF), klinickému syndromu zapříčiněnému funkčními či strukturálními abnormalitami vedoucími k poruše srdeční funkce. Výskyt srdečního selhání se u nás i celosvětově neustále zvyšuje, a to i přes rozvoj nových účinných léků a nefarmakologických postupů, k nimž patří i ortotopická transplantace srdce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info