Incidence embolie plodovou vodou v České republice - dotazníková studie.

Autoři

PEŠKOVÁ Klára ŠTOURAČ Petr SEIDLOVÁ Dagmar

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://aimjournal.cz/artkey/aim-202304-0002_incidence-of-amniotic-fluid-embolism-in-the-czech-republic-a-questionnaire-study.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3DPost-operative%2Bsleep-disordered%2Bbreathing%2Bwith%2Bdifferent%2Banesthesia%2Btechniques%253A
Doi http://dx.doi.org/10.36290/aim.2023.052
Klíčová slova amniotic fluid embolism; incidence; echocardiography
Popis Soubor a metoda: Dotazník byl dostupný v online podobě, bylo osloveno všech 87 anesteziologicko­-resuscitačních oddělení či klinik, které v České republice fungují při porodnických odděleních. Sběr dat probíhal od září do prosince 2021. Výsledky: Průzkum se zabýval lety 2018–2020, zúčastnilo se jej 42 pracovišť, na nichž proběhlo 52 % všech porodů, které se uskutečnily v České republice. V těchto letech jsme zachytili celkem 8 případů embolie plodovou vodou, z nichž 7 pacientek přežilo bez trvalých následků, jedna pacientka zemřela. Imunologická diagnostika stavu prováděna nebyla. ECHO bylo k diagnostice použito ve 25 % případů. Interní standard pro postup v případě podezření na embolii plodovou vodou mělo vypracováno 23 % z dotazovaných pracovišť. 50 % pracovišť nemá problém se zajištěním bedside ECHO vyšetření. Závěr: Incidence embolie plodovou vodou v ČR v letech 2018–2020 byla 1,7 až 6,7/100?000 porodů. O fatální průběh se jednalo v jednom případě z osmi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info