How to evaluate the cytoskeletal response to the action of ultrasound?

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Jak vyhodnocovat odpověď cytoskeletu na účinky ultrazvuku?
Autoři

MORNSTEIN Vojtěch BEČVÁŘOVÁ Pavlína NOVÝ Jindřich ŠKORPÍKOVÁ Jiřina JANISCH Roman

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Liječnički Vjesnik
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova Ultrasound; cytoskeleton; immunofluorescence; fast Fourier transform; microtubules; image analysis
Popis Změny cytoskeletu jsou obvykle kvalitativně popisovány pomocí vágních termínů jako zředění, agregace apod. Objektivní metoda pro kvantifikaci cytoskeletálních změn nebyla dosud publikována. Použili jsme buňky HeLa pěstované standardním způsobem. Buňky byly vystaveny účinkům ultrazvuku o frekvenci 1 MHz (1 a 2 W.cm-2) na dobu 10 min. Mikrotubuly byly detekovány fluorescenčním mikroskopem imunofluorescenční metodou. Metody strukturní analýzy buněk je založena na filtrování frekvenčních domén pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Byly připraveny filtry umožňují extrakci významné informace o strukturních změnách mikrotubulů z mikrofotografií. Pro srovnávací účely jsme použili další analýzu hodnotící stupeň poškození mikrotubulů a přiřazující mu numerický deskriptor počítaný jako poměr plochy zaujímané mikrotubuly a celkové plochy buňky. Náš matematický přístup byl dostatečně citlivý pro posouzení změn sítě mikrotubulů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info