Informace o projektu
Ovlivnění cytoskeletu normálních a nádorových buněk fyzikálními faktory a látkami s protinádorovou aktivitou

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA301/01/1102
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Podstatou navrhovaného projektu je studium účinku vybraných fyzikálních faktorů (ultrazvuk, vysoké nebo nízké teploty) a některých látek s protinádorovou aktivitou (taxolové deriváty, alkaloidy z rostliny Vinca acytochalasiny) na cytoskelet normálních a nádorových buněk - samostatně nebo v kombinaci. Aplikovaný ultrazvuk bude spojitý, s frekvencí 1 Mhz a s intensitami do 1 W.cm-2. Pro detekci cytoskeletálních změn bude použito imunofluorescenční mikroskopie se sondami specifickými pro jednotlivé kompone nty cytoskeletu (mikrotubuly, mikrofilamenta a intermediární filamenta). Zvýšená pozornost bude věnována nepřímému působení ultrazvuku, který může být zprostředkován ozvučeným prostředím. Projekt je inspirovaný snahou o zvýšení účinnosti chemoterapie nád orových onemocnění za současné aplikace nějakého fyzikálního faktoru. Jinou inspirací je snaha o rozpoznání účinků ultrazvuku na buněčné úrovni, zejména rozlišení jeho účinků specifických (mikromechanických) a tepelných. Tým žadatele se také pokusí najít

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info