Discrete Fourier transform-based analysis of HeLa cell microtubules after ultrasonic exposure

Logo poskytovatele
Název česky Diskrétní fourierovská analýza miktubul bunk HeLa po ultrazvukové expozici
Autoři

NOVY Jindrich BECVAROVA Pavlina SKORPIKOVA Jirina MORNSTEIN Vojtech JANISCH Roman

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Microscopy Reasearch Technique
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova cytoskeleton; microtubules; immunofluorescence; FFT analysis; ultrasound; image analysis
Popis Cytoskeletální struktury mohou být ovlivnovany ultrazvukem. Bunky HeLa jsme vystavili spojitému ultrazvuku (1 MHz, 1-2 W.cm-2, 10 min. pri 37 C). Mikrotubuly byly detegovány monoklonální protilátkou TU-01/SwAM/FITC, pozorovány ve fluorescencním mikroskopu a digitálne fotografovány. Obrázky byla zpracovány pomocí software "FTT Magic". Strukturní analýza je založena filtrování frekvencních domén pomocí diskrétní fourierovské transformace. Pokusili jsme se vytvorit filtr pro získání informace nejlépe popisující zmeny struktury. Vlastnosti filtru mohou být zesíleny smerovým filtrováním, t.j. vyjmutím symetrického úhlového segmentu ve frekvencní oblasti centrované na nulu. Výsledný obraz je normalizovaným souctem inverzních FTT takto segmentovaných spekter. Metoda poskytla pomer plochy mikrotubulu k celkové ploše bunky. Za predpokladu konstantní úrovne intenzity pozadí, použili jsme pro urení ploch bunek prahování. Informace o ploše mikrotubulu je obsdažena v širokém spektru vyšších intenzit. Proto bylo použito gama-korekce. Plocha považovaná za mikrotubuly pak byla považována za plochu s intenzitami nad zvoleným prahem. Byly testovány tri ruzné filtry. Zvolená matematická metoda se zdá být dostatecne citlivá pro kvantitativní hodnocení zmen síte mikrotubulu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info