The Effect of Head Injury Upon the Immune System

Název česky Vliv poranění mozku na imunitní systém
Autoři

SMRČKA Martin MRLIAN Andrej KARLSSON-VALIK John KLABUSAY Martin

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bratislavské Lekárské Listy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova severe head injuries; immune system; stress reaction; TH2 dominance
Popis Těžka poranění mozku charakterizuje velká morbidita a mortalita. Navzdory "lege artis" terapii je výsledek léčby mnohdy neuspokojivý. Extrakraniální zánětlivé komplikace jsou závažnou komplikací, vyskytující se během léčby, možný imunodeficit by mohl vysvětlit jejích zvýšený výskyt. V konečném důsledku převaha TH2 vede k zvýšení hladin IgE. Všechny tyto změny probíhají pod vlivem stresové reakce, v rámci které dochází k uvolňováni endogénních katecholaminů a glukokortikoidů. Stresové hormony řídí komplexní síť cytokinů a buněčných mediátorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info