HPLC quantification of seven quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids in six species of the family Papaveraceae

Logo poskytovatele
Název česky HPLC analýza sedmi kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů obsažených v šesti druzích čeledi Papaveraceae
Autoři

SUCHOMELOVÁ Jana TÁBORSKÁ Eva BOCHOŘÁKOVÁ Hana PAULOVÁ Hana MUSIL Pavel

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TGX-4N20703-5&_user=10&_coverDate=05%2F09%2F2007&_alid=594860707&_rdoc=1&_fmt=summary&_orig=search&_cdi=5266&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&
Obor Šlechtění rostlin
Klíčová slova Benzo[c]phenanthridine; Chelilutine; Chelirubine; Macarpine; Sanguirubine; Sanguilutine; Sanguinarine; Chelerythrine; RP-HPLC
Popis V podzemních částech šesti druhů čeledi Papaveraceae (Sanguinaria canadensis L., Dicranostigma lactucoides HOOK.f.et THOMS, Chelidonium majus L., Macleaya cordata (Willd.), Macleaya microcarpa (Maxim) a Stylophorum lasiocarpum (Oliv.)) byl stanoven obsah jednotlivých kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů : sanguinarinu (SA), chelerythrinu (CHE), chelirubinu (CHR), chelilutinu (CHL), sanguilutinu (SL), sanguirubinu (SR) a macarpinu (MA). Byla použita RP-HPLC metoda, kde byla použita jako stacionární fáze kolona Synergi Max RP C 12 Phenomenex, mobilní fáze byla složena z heptansulfonové kyseliny (0,01mol/l) s triethanolaminem (0,1 mol/l) v redestilované vodě s pH 2,5 a acetonitrilovým gradientem 25 60% během 25 minut. Detekce byla prováděna při vlnové délce 280 nm. Nejvyšší obsah SA a CHE byl nalezen v kořenech D. lactucoides (1,99%, resp. 3,43% suchého kořene). V kořenech S. canadensis byl jejich obsah přibližně dvakrát menší.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info