Informace o projektu
Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA525/04/0017
Období řešení
1/2004 - 1/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
benzofenanthidiny, Papaveraceae, protinádorové, cytotoxicita, cytoskelet, apoptosa

V naší nedávno publikované práci (Slaninová et al. 2001) byly studovány účinky čtyř kvartérních benzo/c/fenanthridinových alkaloidů (KBA) na linii lidských nádorových buněk (HELa) a na dva druhy kvasinek (Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis). V naší studii jsme měli k dispozici jen nepatrná množství alkaloidů pocházející ze sbírky na Biochemickém ústavu LF MU. Cílem práce je ve Středisku léčivých rostlin LF MU vypěstovat rostlinné druhy, o nichž je z literatury známo, že obsahují minoritní KBA. Jedná se především o rostliny tribu Chelidonieae Reichb. z čeledi Papaveraceae. Dalším cílem je mezi rostlinnými zdroji odhalit nejperspěktivnější zdroje minoritních benzofenanthridinových alkaloidů a rozpracovat technologii jejich pěstování. V návaznosti pak identifikovat nové látky, které vykaziují biologickou aktivitu se zaměřením na ovlivnění buněčné proliferace, porovnat účinek těchto látek na normální a nádorové buňky a na buňky kvasinek, a pokusit se zjistit mechanismus jejich účinku. Budou použity testy na cytotoxicitu, antiproliferační efekt, oxidační stres a apoptózu. Na úrovni flurescenční mikroskopie bude sledován vliv na buněčnou morfologii a cytoskelet a dynamika alkaloidů, které vykazují primární fluorescenci, v buňce. Na úrovni elektronové mikroskopie budou studovány ultrastrukturální změny buněk. Pomocí NMR a rentgenové difrakce budou sledovány in vitro interakce alkaloidů s bázemi nukleových kyselin, nukleotidy, event. oligonukleotidy.

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info