Immunohistochemical evidence for down-regulation of cannabinoid CB1 receptors in the rat mesencephalon after self-administration of methamphetamine

Název česky Imunohistochemický důkaz pro snížení tvorby kanabinoidních receptorů CB1 v mesencephalu potkana po
Autoři

SVÍŽENSKÁ Ivana DUBOVÝ Petr KLUSÁKOVÁ Ilona ŠULCOVÁ Alexandra KUČEROVÁ Jana

Rok publikování 2007
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Ve vybraných strukturách mesencephala bylo pomocí imunofluorescence detekováno větší množství kanabinoidních CB1 receptorů u kontrolních laboratorních potkanů než u potkanů po opakovaném podávání metamphetaminu. Změna v expresi CB1 receptorů může snižovat inhibiční vliv GABA, a tím zvýšit aktivaci dopaminergního okruhu metamphetaminem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info