Metastazektomie vícečetných plicních metastáz nízce diferencovaného synoviálního sarkomu

Autoři

JEDLIČKA Václav DOLEŽEL Jan VLČEK Petr PEŠTÁL Adam VESELÝ Karel BEDNAŘÍK Otakar ČAPOV Ivan

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova multiple lung metastases; bilateral lung metastasectomy; synovial sarcoma
Popis Úvod: Plicní metastázy synoviálního sarkomu jsou vzhledem k agresivní biologické povaze a časné diseminaci zmíněného nádoru vzácnou indikací k plicní metastazektomii. Radikální chirurgický přístup v léčbě mnohočetných metastáz synoviálního sarkomu může zlepšit kvalitu života a délku přežívání u skupiny pečlivě selektovaných pacientů. Metody: V posledních pěti letech (2000 až 2005) bylo na našem pracovišti operováno 7 pacientů s uvedenou diagnózou. Z těchto pacientů uvádíme případ 39letého muže, který měl rok před stanovením diagnózy vícečetných plicních metastáz chirurgicky odstraněný nádor předloktí v blízkosti kubitální jamky, histologie prokázala synoviální sarkom. Vzhledem k tomu, že plíce byly jediným orgánem postiženým metastázami, přistoupili jsme k oboustranné plicní metastazektomii ze svaly šetřících vertikálních torakotomií. Bylo nalezeno a odstraněno 12 metastáz ve všech plicních lalocích s výjimkou středního laloku (pravé plíce). Histopatologická analýza prokázala bifázický metastatický synoviální sarkom s vysokou mitotickou aktivitou. Následovalo 6 cyklů chemoterapie v režimu MAID. Výsledky: Medián přežití celé skupiny činil 25 měsíců, 3 pacienti jsou doposud naživu. U výše uvedeného pacienta rok po plicní metastazektomii PET-CT prokázalo fokus ve 4. žebru vlevo, suspektní z malignity. Byla provedena široká resekce 4. žebra, patolog neprokázal malignitu, pouze reparativní změny. Pacient dobře toleroval onkologickou léčbu a 45 měsíců po plicní metastazektomii je v dobrém stavu bez projevů maligního onemocnění. Závěr: Metastazektomii vícečetných plicních metastáz synoviálního sarkomu je vhodné zvážit vždy, navzdory nejisté prognóze uvedeného onemocnění. Je doporučována i u nízce diferencovaných nádorů. Předpokladem úspěšné léčby je kompletní resekce nádorových depozit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info