Representation of T-cell receptor V beta families detected by reverse transcription PCR and capillary electrophoresis

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Zastoupení V beta rodin T-buněčného receptoru detekované pomocí zpětné PCR a kapilární elektroforézy
Autoři

TESAŘOVÁ Lenka KOUTNÁ Irena PETERKOVÁ Martina POTĚŠILOVÁ Michaela DVOŘÁKOVÁ Magdaléna STEJSKAL Stanislav

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Experimental Hematology, Volume 37, Number 9
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova T cells - V beta gene families - reverse transcription PCR - capillary electrophoresis
Popis Studie zveřejněné v posledních letech ukazují, že je důležité sledovat rozmanitost populace T lymfocytů při hodnocení stavu imunity jedince za různých klinických podmínek zahrnujících transplantaci hematopoetických kmenových buněk, nádory či infekční a autoimunitní choroby. Ke stanovení této diverzity se nejčastěji používá analýza TCR VB rodin a snahou je zjednodušit metodiku a udělat ji více specifickou. Cílem naší studie bylo přidat se k tomuto trendu a zavést metodu na specifické a jednoduché stanovení využití VB rodin. Zkombinovali jsme zpětnou PCR, která umožňuje detekovat všechny členy VB rodin, s kapilární elektroforézou v přístroji Agilent 2100 Bioanalyzer za účelem stanovení relativní exprese VB rodin v populaci mononukleárních buněk periferní krve. Zdraví dárci se vyznačovali expresí všech sledovaných VB rodin, zatímco u pacientů s mnohočetným myelomem byla exprese několika rodin nulová. Uvedená metoda bude použita pro studium stavu imunity u pacientů během léčby mnohočetného myelomu a tato další studie by měla potvrdit pozici metodiky při monitorování rozmanitosti populace T lymfocytů v klinických podmínkách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info