MicroRNA isolation and stability in stored RNA samples

Název česky Izolace microRNA a vliv dlouhodobého skladování na jejich stabilitu
Autoři

MRÁZ Marek PLEVOVÁ Karla MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biochemical and Biophysical Research Communications
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova miRNA isolation; miRNA stability; miRNA cDNA stability
Popis MicroRNA (miRNA) jsou krátké molekuly RNA, které plní funkci post-transkripčních regulátorů genové exprese a ovlivňují tak významným způsobem buněčnou fyziologii. Mnoho autorů se zaměřilo na analýzu exprese miRNA ve fyziologických i patologických procesech, ale zároveň se objevilo množství technických problémů a stabilita miRNA ve vzorcích byla diskutována. Použití robustní metody pro izolaci RNA má zásadní vliv na reprodukovatelnost výsledků a nestabilita miRNA v dlouhodobě skladovaných vzorcích by velmi komplikovala expresní studie. Studovali jsme stabilitu miRNA (RNA na minus 80 C) izolovaných z B lymfocytů (klinické vzorky chronické lymfocytární leukémie) běžně užívanou metodou založenou na extrakci Trizolem/TRI Reagentem. Za účelem stanovení stability miRNA jsme pomocí Real Time PCR provedli analýzu exprese 29 miRNA z čerstvě izolovaných vzorků a vzorků po 14denním skladování při minus 80 C. Analýzu exprese miRNA jsme opakovaně prováděli po dobu 10 měsícu. Pozorovali jsme vysokou stabilitu miRNA, stejně jako cDNA. Reprodukovatelnost a účinnost izolace založené na Trizolu/TRI Reagentu byly srovnány s dalšími postupy mirVana Isolation kitem (Ambion) a RNeasy kitem (Qiagen). Naše výsledky ukazují, že izolace založená na Trizolu/TRI Reagentu je robustní reprodukovatelná metoda a vzorky izolované tímto postupem nevykazují při vhodném skladování a manipulaci tendenci k degradaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info