Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage.

Název česky Monoalelická a bialelická inaktivace genu TP53 u chronické lymfocytární leukémie: selekce, vliv na přežití a odpověď na poškození DNA
Autoři

MALČÍKOVÁ Jitka ŠMARDOVÁ Jana ROČŇOVÁ Ludmila TICHÝ Boris KUGLÍK Petr VRANOVÁ Vladimíra ČEJKOVÁ Soňa SVITÁKOVÁ Miluše SKUHROVÁ FRANCOVÁ Hana BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael BREJCHA Martin KLABUSAY Martin MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka TRBUŠEK Martin

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Blood
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova chronic lymphocytic leukemia; prognostic marker; TP53; mutation; deletion
Popis Delece genu TP53 se u chronické lymfocytární leukémie (CLL) rutinně stanovují pomocí fluorescenční in situ hybridizace a jsou spojeny s nejhorší prognózou. Přítomnost samostatné mutace v TP53 (bez delece) je asociována s kratším přežitím CLL pacientů. Dosud není objasněno, jak jsou tyto abnormality selektovány a jaká je jejich vzájemná proporce. Pomocí metodik se srovnatelnou citlivostí pro detekci delecí (interfázní fluorescenční in situ hybridizace) a mutací (funkční kvasinková analýza) jsme vyšetřili velký soubor 400 pacientů; část pacientů nesoucích wild type p53 byla vyšetřována opakovaně v průběhu onemocnění (n = 132). Nejčastější typ inaktivace, tj. delece jedné a mutace druhé alely, jsme pozorovali u 42 pacientů (10,5%). Frekvence samostatných TP53 mutací (n = 20; 5%) a kombinace dvou či více mutací (n = 5; 1,3%) značně převyšovala frekvenci samostatných delecí (n = 3; 0,8%). U dvanácti pacientů se objevila TP53 abnormalita během opakovaných vyšetření. Ve všech případech se jednalo o mutaci a defekty se vždy objevily po aplikaci terapie. Monoalelické TP53 defekty měly negativní vliv na přežití pacientů a snižovaly in vitro reakci na fludarabin. Mutační analýza genu TP53 by měla být u CLL pacientů prováděna před každým započetím léčby, protože předcházející terapie mohou selektovat nové TP53 defekty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info