Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma

Název česky Klinicko-patologické korelace exprese cyklooxygenázy-2, MDM2 a p53 v chirurgicky resekovatelných invazivních duktálních adenokaricnomech pankreatu
Autoři

HERMANOVÁ Markéta KARÁSEK Petr NENUTIL Rudolf KÝR Michal TOMÁŠEK Jiří BALTASOVÁ Ivana DÍTĚ Petr

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Pancreatology 2009; 98: S485 - 41st European Pancreatic Club Meeting .
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info