Trend vícečetných nemelanomových nádorů kůže z pohledu jejich epidemiologie

Logo poskytovatele
Autoři

GERYK Edvard DÍTĚ Petr SEDLÁKOVÁ Libuše KOZEL Jiří KOŠKA Petr

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Dermatologie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova non-melanoma skin cancers; incidence; mortality; prevalence; multiple diseases; primary and subsequent neoplasms; synchronous and metachronous occurrence
Popis V letech 1970-2006 vzrostla incidence nemelanomových nádorů kůže (NMSC) na 100 tis. mužů z 37,2 na 172,5 a z 37,0 na 150,1 u žen, mortalita z 1,2 na 1,7 u mužů a z 1,0 na 1,2 u žen. K 31.12. 2005 dosáhla prevalence 1.436,4/100 tis. mužů a 1.435,9/100 tis. žen. Z 264.514 NMSC bylo zjištěno 123.735 vícečetných případů, u mužů 51,8% ze všech evidovaných, u žen 41,6%, které tvořilo 22,3% primárních NMSC u mužů a 18,2% u žen, 29,5% následných NMSC u mužů a 23,4% u žen. Podle pohlaví bylo u žen víc duplicit (66,4%) proti mužům a naopak víc multiplicit (41,9%) u mužů proti ženám. Počet primárních NMSC rostl do roku 1994 a pak klesal, následných trvale rostl. Průměrná doba mezi primárním a následným onemocněním byla 7,3 roku, poměr mezi počty synchronních a metachronních NMSC byla u mužů 1:8, u žen 1:7,5.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info