Informace o projektu
Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v České republice

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/07/1278
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
kartografická vizualizace a modelování, zdravotní stav, zdravotní péče
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Navrhovaný multidisciplinární projekt se zaměřuje na srovnání zdravotního stavu a zdravotní péče v závislosti na jejich prostorové distribuci. Ke srovnání bude použito exploratorní kartografické prostředí přístupné přes internet. Uvedené prostředí, které vznikne rozšířením a modifikací jádra otevřeného internetového atlasu, zprostředkuje dynamickou reprezentaci dat s možností změny měřítkového rozsahu, interaktivní tvůrčí komunikaci uživatelů, přítomnost aktivních kartometrických a statistických nástrojů a využití animačních technik. Data vstupující do modelů představují ze statistického hlediska mnohorozměrné časové řady ukazatelů zdravotního stavu, stavu zdravotnických zařízení a časové řady ekonomických charakteristik. V rámci grantu budou zkoumány trendy, vnitřní dynamika a korelační struktura. Na základě statistických dat bude prognózován vývoj těchto řad, který bude zabudován do predikčních map zdravotního stavu a požadavků na zdravotní péči.

Publikace

Počet publikací: 40


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info