Monitoring of minimal residual disease in acute myeloid leukemia with frequent and rare patient-specific NPM1 mutations

Název česky Monitorování minimální zbytkové choroby u pacientů s akutní myeloidní leukemií s častými a vzácnými NPM1 mutacemi
Autoři

DVOŘÁKOVÁ Dana RÁČIL Zdeněk JEŽÍŠKOVÁ Ivana PALÁSEK Ivo PROTIVÁNKOVÁ Markéta LENGEROVÁ Martina RÁZGA Filip MAYER Jiří

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj American Journal of Hematology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.21879/abstract
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova minimal residual disease; AML; NPM1 mutation
Popis Nucleofosminové (NPM1) mutace v exonu 12 jsou nejběžnější genetické změny u cytogeneticky normálních AML (CN-AML). V této studii jsme zhodnotili novelu, DNA real-time kvantitativní polymerační řetězovou reakci (RQ-PCR) pro detekci tří nejběžnějších mutací (A,B,D) a šesti vzácných mutačních typů specifických pro daného pacienta, které představují 28% všech NPM1 mutací v naší skupině 25 CN-AML pacientů. Dále ještě byla zhodnocena prognostická důležitost na NPM1 založeném monitorování minimální zbytkové choroby (MRD) v periferní krvi (PB), kostní dřeni (BM), a ve specifických buněčných podskupinách (CD341, CD342, CD34dim) kostní dřeně. V 80% hodnocených pacientů předcházel molekulární relaps relapsu hematologickému. Navíc v této podskupině pacientů molekulární relaps nastal při mediánu 97 dní před hematologickým. Naše analýza ukázala silnou korelaci mezi BM a PB stejně jako vysoký počet kopií mutovaných NPM1 v CD341 BM buněk. Na závěr jsme předvedli použitelnost naší prezentované RQ-PCR metodiky pro velké procento mutovaných NPM1 pacientů s CN-AML stejně jako užitečnost pro dlouhodobé monitorování MRD a předpovídání hematologického relapsu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info