Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu

Autoři

KALA Zdeněk KYSELA Petr OSTŘÍŽKOVÁ Lenka KISS Igor VÁLEK Vlastimil ANDRAŠINA Tomáš

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.onkologiecs.cz/artkey/xon-201105-0007_Chirurgicka_a_miniinvazivni_lecba_kolorektalniho_karcinomu.php
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova colorectal carcinoma; treatment; miniinvasive; endoscopy; laparoscopy
Popis Incidence kolorektálního karcinomu narůstá. Nejlepší léčebné výsledky má multimodální léčba, jejíž základní součástí je snaha o R0 resekci všech nádorových ložisek. S pokroky v protinádorové farmakoterapii, perioperační péči a technologiích je zřejmá tendence jak k miniinvazivním výkonům, tak k extenzivním chirurgickým zákrokům. Materiál a metodika: Byla provedena literární rešerše v souvislosti z vlastními zkušenostmi. Výsledky: Spektrum chirurgických zákroků zahrnuje endoskopickou submukosní resekci, transanální endoskopickou mikrochirurgii, laparoskopické resekce, otevřené resekce a cytoredukční chirurgii s peritonektomií a hypertermickou intraperitoneální chemoterapií. Mimo fyzikální vyšetření je v předoperačním stagingu rozhodující kolonoskopie, dále endosonografie, která vybere vhodné kandidáty pro endoskopickou resekci (T1sm1 N0 M0). Pacienty ideální pro laparoskopickou resekci nebo otevřenou chirurgii a odlišení resekabilních od neresekabilních pomáhá vybrat CT, případně MRI v oblasti rekta. I při omezeném peritoneálním rozsevu je výsledek peritonektomie obdobný jako po resekci jaterní metastázy. Laparoskopie jsou bezpečné a onkologicky stejně radikální jako otevřená chirurgie. Neoadjuvantní léčba by měla trvat ideálně 3 měsíce, nejdéle 6 měsíců. Neoadjuvantní radioterapie rekta nemá vliv na dlouhodobé přežití, má ale obrovský význam na snížení lokálních recidiv a umožňuje kontinentní resekce především u velmi nízko sedících nebo velkých nádorů. Nově se kromě konceptu totální mezorektální excize začíná uplatňovat také koncept totální mezokolické excize, který vede k nižšímu počtu lokálních recidiv a zvýšenému přežívání. Závěr: Stejně jako protinádorová farmakoterapie se významně stále vyvíjí i chirurgická léčba. K určení správné pozice jednotlivých chirurgických postupů v multimodálním algoritmu léčby je nutné sledování pacientů ve vhodných databázích, případně je léčit v rámci studií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info