Nádory adolescentů a mladých dospělých

Autoři

BAJČIOVÁ Viera TOMÁŠEK Jiří ŠTĚRBA Jaroslav ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ Dagmar BOTHOVÁ Pavla ELBL Lubomír FAIT Vuk FORETOVÁ Lenka HARTOŠ Viktor HRSTKOVÁ Hana KABÍČKOVÁ Edita KOCÁK Ivo KOCÁKOVÁ Ilona KODYTKOVÁ Daniela KÚTNIKOVÁ Lucia LOKAJ Petr MAGNOVÁ Olga MECHL Zdeněk MENDELOVÁ Denisa MIHÁL Vladimír MÚDRY Peter MUŽÍK Jan NĚMEC Jaroslav PAVELKA Zdeněk PAVELKOVÁ Kateřina PETRÁKOVÁ Katarína REJDOVÁ Ingrid TESAŘOVÁ Petra TOUŠOVSKÁ Kateřina VLČKOVÁ Irena ZITTERBART Karel

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Publikace se věnuje specifické problematice maligních onemocnění u mladé generace vymezené věkem 15 až 25 (29) let. Podává komplexní pohled na epidemiologii, etiologii, klinickou prezentaci a chování jednotlivých typů nádorů a hematologických malignit. Klade důraz na věkově specifické rozdíly a shrnuje současné poznatky o biologii a patogenezi jednotlivých zhoubných nemocí. Srovnává nádory u adolescentů nejen s nádory u dětí, ale i se starší generací dospělých. Autoři věnují pozornost i psychologii dospívajících jako faktoru, který často velmi výrazně ovlivní toleranci a průběh léčby. Nedílnou součástí monografie je i podpůrná léčba a problematika pozdních následků onkologické léčby, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu života onkologicky vyléčeného mladého člověka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info