Kompendium hojení ran pro sestry

Autoři

POKORNÁ Andrea MRÁZOVÁ Romana

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Publikace kompendium hojení ran pro sestry je, jak z názvu vyplývá, připravena jako příručka pro všeobecné sestry které pečují o osoby s nehojící se ránou. Nabízí stručný, ale přesto v klinické praxi maximálně využitelný, přehled nejnovějších dostupných poznatků o wound managementu v komplexním pojetí. Nejprve jsou stručně uvedeny základní informace o anatomii a fyziologii kůže a jejich významu v ošetřovatelské praxi. Prezentovány jsou dále informace, které by měly jednoznačně napomoci jednotnému dokumentování ran, včetně identifikace základních znaků změny aktuálního stavu u osoby s nehojící se ránou – Kontinuum hojení rány - Wound Healing Continuum, Kontinuum vývoje infekce v ráně – Wound Infection Continuum a Kontinuum exsudace rány – Wound Exudate Continuum. Opomenuty nejsou kapitoly o prevenci nozokomiálních nákaz vzhledem k jejich vysoké incidenci ve vztahu k raným infekcím. Zvláštní pozornost je věnována komplexnímu přístupu k diagnostice a léčbě nejfrekventovanějších typů nehojících se ran: bércových ulcerací, dekubitů a syndromu diabetické nohy s ohledem na kompetence sestry a stávající legislativu. Většina prezentovaných údajů je sumarizována do přehledných tabulek tak, aby je bylo možno využít v přímé péči o nemocné s nehojící se ránou. Kniha je určena nejen všeobecným sestrám aktuálně pečujícím o osoby s nehojící se ránou v klinické praxi, ale je vhodná také jako učební text při profesní přípravě zdravotníků (studentům ošetřovatelství na vyšších odborných i vysokých školách a v rámci postgraduálního studia). Publikace může být také zdrojem mnoha zajímavých poznatků pro laické pečující o blízkou osobu s nehojícím se defektem či vlastní nemocné s chronickou ránou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info