Mezinárodní projekty

Horizont Evropa

Horizont Evropa je rámcovým programem Evropské komise zaměřeným na výzkum a inovace pro období 2021 až 2027. Ve třech pilířích nabízí program prestižní schémata pro podporu vědecké spolupráce na základě tematicky otevřených výzev i výzev definovaných aktuálními celospolečenskými problémy (tematicky definovaných).

Lékařská fakulta realizuje od roku 2023 svůj první koordinátorský projekt programu Horizont Evropa (MSCA). Každý rok připravují výzkumníci fakulty několik koordinátorských i partnerských projektů propojujících Lékařskou fakultu MU s excelentními výzkumnými centry Evropy.

Chcete se zorientovat ve struktuře programu Horizont Evropa a uplatnit váš výzkum na mezinárodní úrovni? Kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Chcete si nejprve zjistit základní informace sami? Připravili jsme základní informace o programu Horizont Evropa vč. aktuálních výzev v oblasti zdraví na webu.

Horizont Evropa

ERASMUS+

Program ERASMUS+ umožňuje navázat a/nebo prohloubit spolupráci s partnerskými institucemi v zahraničí. Projekty mezinárodní spolupráce mezi institucemi (EU a další programové země) mohou využít až 400.000 EUR na organizaci vzdělávacích, výukových a školicích aktivit.

Lékařská fakulta MU koordinuje několik projektů Erasmus+ a patří k nejúspěšnějším žadatelům na národní úrovni.

Máte zájem o spolupráci se zahraničními partnery v oblasti rozvoje vzdělávání, výměny know-how a internacionalizace? Kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Chcete si nejprve zjistit základní informace sami? Doporučujeme vám stránky Domu zahraniční spoluprácePříručku programu, která podrobně popisuje jednotlivé podporované aktivity.

Fondy EHP a Norska

Tzv.„norské fondy“ nabízí možnost posilování spolupráce Lékařské fakulty MU s islandskými, norskými a lichtenštejnskými institucemi. Granty obvykle pokrývají především cestovní a pobytové náklady, výdaje spojené s realizací seminářů, konferencí a vznikem konkrétních výstupů.

Lékařská fakulta má několik zkušeností s realizací projektů podpořených Fondy EHP a Norska, které umožnily především bilaterální rozvoj kontaktů se zahraničními pracovišti.

Máte zájem o spolupráci s partnery z Islandu, Norska nebo Lichtenštejnska? Kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Pokud si chcete nejprve strukturu grantových příležitostí projít sami, doporučujeme vám stránky Fondů EHP a Norska.

Přeshraniční spolupráce

Spolupráci mezi příhraničními regiony podporují programy INTERREG. Vzhledem ke geografické lokaci MU mohou výzkumníci Lékařské fakulty získat finance pro své projekty z programů INTERREG AT-CZ a INTERREG SK-CZ. Přeshraniční partneři však musí působit v programovém území, které musí projektem získat přidanou hodnotu. Zajímá vás, jak jsou programová území vymezena? Podívejte se na grafické znázornění pod tímto textem.

Lékařská fakulta MU má zkušenosti v roli koordinátora i partnera v projektech s rakouskou i slovenskou účastí. Projekty INTERREG se vyznačují vyšší administrativní náročností jak při přípravě projektu, tak při realizaci.

Máte zájem o spolupráci se zahraničními partnery v oblasti rozvoje vzdělávání, výměny know-how a internacionalizace? Kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Chcete si nejprve zjistit základní informace sami? Doporučujeme vám stránky programů INTERREG AT-CZINTERREG SK-CZ.

EU4Health

Program EU4Health je řízen agenturou Evropské komise s názvem HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby mající sídlo v členském státu EU, nebo ve třetí zemi přidružené k programu, nebo ve třetí zemi uvedené v ročním pracovním programu. Způsobilost může být přesněji specifikována v konkrétní výzvě.

Partnerství v projektech: jedním ze základních požadavků většiny programů předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu.

Výše grantu EU: Evropská komise poskytuje z programu EU4Health na projekty grant do výše maximálně 60% celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80% způsobilých nákladů. To se týká projektů, kde více než 30% rozpočtu jde do zemí, kde HDP nedosahuje 90% průměru EU (Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Rumunsko, Lotyšsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Estonsko, Litva, Slovinsko).

Délka projektu je 1 – 3 roky, dle konkrétní výzvy.

V současnosti nejsou vyhlášené žádné výzvy.

US funding opportunities

Potential funding sources in the United States that accept applications and/or collaborations from international applicants for sponsored projects are limited. In the US, many federal organizations provide grants only to researchers at US institutions or require US citizenship for the Principal Investigator and project staff. Some federal organizations, such as the National Institutes of Health, allow international researchers to serve as Principal Investigators and/or have specific programs that even require an international collaborator.

We bring you a summary of US federal and non-federal organizations that may provide grants or subawards to international researchers in the field of medicine.

FEDERAL FUNDING

Fore all funding opportunities please visit Grants.gov, a free, federally supported, searchable database that provides detailed information about funding opportunities across federal grantmaking organizations. Federal organizations are required by law to post all open funding opportunities on Grants.gov, and thus information is updated regularly.

We identified four US federal organizations that provide grants for scientific research and education programs in the field of health care, medicine and life sciences and demonstrated grantmaking to international universities and/or researchers regardless of the type of funding mechanism:

1. Centers for Disease Control and Prevention

 • Public health, Infectious and non-infectious diseases, Injury and violence, Workplace safety and health, Global health

2. Congressionally Directed Medical Research Programs

 • Cancer, Chronic diseases, Traumatic brain injuries, Military health

3. U.S. Department of Health and Human Services

4. National Science Foundation

 • Biological sciences, International science and engineering, etc.
 • NSF and Czech Science Foundation (GA ČR) Collaborative research opportunities; NSF as Lead Agency; The largest-scale US-CZ collaborative funding opportunity in basic research; the fields of research supported within this cooperation are limited, three core areas: Artificial intelligence, Nanotechnology, Plasma science; Detailed information can be found here.

NON-FEDERAL FUNDING

Since the US has an abundance of private funding organizations, both small and large, we provide a collection of 22 US foundation overviews and opportunities available to international researchers in the fields relevant to the Faculty of Medicine MU:

1. American Association for Cancer Research

 • Health Care Planning or Policy, Oncology, Cancer Prevention, Public Health, Medicine;
 • Independent Research Grants, Research Training and Fellowship Grants, Career Development Awards, Travel grants, Stand Up to Cancer (SU2C)
 • Funding opportunities

2. American Brain Tumor Association

 • Oncology, Biomarkers, Cancer Genetics, Medicine, Cancer Biological Sciences, Pediatrics
 • ABTA Research Collaboration Grant Program, ABTA Basic Research Fellowship Program, ABTA Discovery Grant Program, Medical Student Summer Fellowship Program
 • For Brain Tumor Researchers - Learn about ABTA Grants | ABTA

3. Alzeheimer´s Drug Discovery Foundation

4. American Foundation for Suicide Prevention

 • Mental Health, Psychology, Health Care Policy and Practice, Psychiatry, Public Health, Medicine
 • Focus Grants, Linked Standard Research Innovation Grants, Distinguished Investigator Innovation Grants, Standard Research Innovation Grants, Young Investigator Innovation Grants, Postdoctoral Research Fellowship Innovation Grants, Pilot Innovation Grants
 • Research grant information | AFSP

5. The Foundation for AIDS Research

6. Brain and Behavior Research Foundation

7. Barth Syndrome Foundation

8. Bill and Melinda Gates Foundation

9. Conquer Cancer, the ASCO Foundation

 • Breast cancer, Leukemia, myelodysplasia, and transplantation, Genitourinary cancer, Lung cancer, Gastrointestinal cancer
 • Young Investigator Award, Global Oncology Young Investigator Award, International Development and Education Award (IDEA), International Innovation Grant (IIG)
 • Funding Opportunities | ASCO

10. Crohn´s and Colitis Foundation of America

11. Children´s Prize Foundation

12. Cancer Research Institute

13. Chan Zuckerberg Initiative

14. Juvenile Diabetes Research Foundation

 • Medicine, Public Health, Biosciences, Bioengineering, Global universal diabetes screening, Disease-modifying therapies, Cell therapies, Improving outcomes, Training researchers and clinicians
 • Innovative Grants, Career Development Awards, Advanced Postdoctoral Fellowship
 • Requests for Application – JDRF Grant Center

15. James S. McDonnell Foundation

16, The Leukemia and Lymphoma Society

17. Patient-Centered Outcomes Research Institute

18. Rockefeller Foundation

19. Roddenberry Foundation

20. Schlumberger Corporate University Foundations

21. Simons Foundation

 • Mathematics, Life Sciences, Neuroscience, Autism, Medicine
 • Life Sciences: The Simons Collaboration on the Origins of Life program, Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI), Grants, Fellowships
 • Funding Opportunities (simonsfoundation.org)

22. Susan G. Komen Foundation

Ostatní mezinárodní zdroje

ZAHRANIČNÍ NÁRODNÍ PROGRAMY

Není výjimkou, že v případě poskytnutí unikátního know-how umožňují zahraniční národní agentury financující výzkum a inovace přímou či nepřímou (jako subkontraktor) účast stran z jiných zemí včetně Česka. Zajímavé příležitosti se tak nabízejí například v programech amerických poskytovatelů (NSF, NIH a další). Je nutné, aby zahraniční partner poskytoval znalosti, dovednosti, či technologie nedostupné na americké půdě. Zapojit se lze například do grantů National Science Foundation (NSF) či National Institutes of Health (NIH).

Vedle programů bilaterální spolupráce nabízených MŠMT, GAČRem, či TAČRem je (poměrně vzácně) možné čerpat přímo zdroje zahraničních grantových agentur. Cílené výzvy pro střední a východní Evropu včetně Česka například vypisuje švýcarská národní agentura Swiss National Science Foundation (SNSF).


VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI A NADACE

Široké spektrum grantových příležitostí, často jasně oborově ohraničených, nabízejí zahraniční a mezinárodní vědecké společnosti, organizace a nadace.

Nejfrekventovanější jsou granty Visegradského fondu, britské národní nadace Wellcome Trust, nebo Fulbrightova stipendia (mobilita administrovaná Centrem zahraniční spolupráce MU).

Ve vědách o živé přírodě se lze ucházet například o financování z European Molecular Biology Organization (EMBO), Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Human Frontier Science Programme (HFSP), nebo Worldwide Cancer Research. Grantové programy mají také mnohé biotechnologické a farmaceutické firmy.

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info