Informace o projektu
Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu

Kód projektu
NT11154
Období řešení
9/2010 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Primárním cílem tohoto projektu je využití molekulární diagnostiky u mnohočetného myelomu s detailním pohledem na nové potencionální prognostické faktory - centrozomovou amplifikaci (CA) a abnormální expresi genů mitotického cyklu v B lymfocytech a plazmatických buňkách:
Cíle:
1) Detailní charakteristika zisků a ztrát mitotických genů ve dvou populacích B linie, B buňkách a PB u pacientů s MM
2) Zhodnocení korelace mezi CA a výskytem běžných cytogenetických abnormalit v PB u MM pacientů
3) Zhodnocení exprese mitotických genů ve dvou populacích B buněk u MM pacientů
4) Zhodnocení klinického významu CA a exprese mitotických genů B buněk a PB u MM pacientů.

Publikace

Počet publikací: 74


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info