Informace o projektu
Genetické a elektrokardiografické faktory prognózy pacientů se srdečním selháním (GESS)

Kód projektu
MUNI/A/0811/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výskyt chronického srdečního selhání dosahuje epidemického rozsahu. Je zřejmé, že způsob smrti těchto pacientů je geneticky podmíněn. Cílem výzkumu je pátrat po polymorfismech genů exprimovaných v myokardu ve vztahu k riziku arytmií a prognóze obecně. Dále je výzkum zaměřen na digitální zpracování a hodnocení elektrokardiografického signálu novými metodami.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info