Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech (Edukační a informační platforma onkologických cent)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0020
Období řešení
2/2012 - 1/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 4
Fakultní nemocnice v Motole
Masarykův onkologický ústav Brno
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Praha 2
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Nemocnice Jihlava
Krajská zdravotní, a.s.

Projekt je primárně cílen na odborné onkology, ať už praktikující, či se na činnost v tomto oboru připravující v rámci doktorského studijního programu. Svým zaměřením zcela zapadá do národního onkologického programu definovaného Českou onkologickou společností, který definuje strategii boje se zhoubnými nádory v ČR (http://www.onconet.cz/).
Péče o onkologicky nemocné pacienty je v ČR na nejvyšší možné odborné úrovni poskytována v síti specializovaných pracovišť, třinácti komplexních onkologických centrech. Zapojení těchto center a zejména jejich špičkových odborníků do projektu, předávání zkušeností a nových poznatků mezi nimi je naprosto klíčové pro další rozvoj a zlepšování kvality péče o onkologicky nemocné pacienty v ČR.
V oblasti péče o onkologicky nemocné pacienty lze identifikovat dva základní zdroje dat.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info