Informace o projektu
Neurofarmakologické a farmakokinetické mechanizmy v animálních modelech neuropsychiatrických onemocnění (Neurofarmakologické a farmakokinetické mechanizmy)

Kód projektu
MUNI/A/0701/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Aktivita endokanabinoidního systému (ES) v mozku se zdá být důležitým faktorem ovlivňujícím další neurotransmiterové systémy, např. dopaminergní, serotonergní, glutamátergní a další dráhy. Projekt se zabývá: 1. Sledováním aktivity ES v animálních modelech metamfetaminové závislosti a deprese jako její komorbidity; 2. Rolí ES v regulaci metabolické aktivity cytochromu P450 a dopady na farmakokinetiku léčiv. Depresivní onemocnění je spojováno s vyšší vulnerabilitou k látkovým závislostem. Proto byla popsána teorie tzv. sebeléčení jako možné vysvětlení časté komorbidity deprese a drogové závislosti, kdy se pacient pokouší ulevit depresivním příznakům užíváním návykové látky. Náš tým za účelem zkoumání vzájemných interakcí deprese a drogové závislosti vyvinul a validoval animální (potkaní) model této komorbidity, kde je depresivní onemocnění navozeno modelem olfaktorické bulbektomie a metamfetaminová závislost metodou operantní autoaplikace. Tento model je určen k testování léčiv a experimentálních látek, u nichž existuje racionální podklad pro hypotézu možného ovlivnění průběhu drogové závislosti. Dalším významným faktorem ovlivňujícím účinek návykových látek jsou farmakokinetické vlastnosti a interakce drog, případně změna jejich farmakokinetiky vyvolaná endokanabinoidní regulací. Cytochrom P450 (CYP) patří mezi nejdůležitější biotransformační enzymatické systémy. Metabolická aktivita CYP je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou pohlaví, věk, genetický polymorfismus a xenobiotika. Interindividuální rozdíly v aktivitě CYP, způsobují odlišnou rychlost metabolizace léčiv mezi jednotlivými pacienty a mohou hrát významnou roli v bezpečnosti a účinnosti podávaných látek. Podle nejnovějších údajů je metabolická aktivita CYP regulována také centrálním mechanismem skrze ovlivnění dopaminergního systému. Zapojení endokanabinoidního systému v neuroregulaci aktivity CYP nebylo ale podle dostupné literatury dosud studováno a prokázáno.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info