Umělá plicní ventilace, HME filtr ve ventilačním okruhu, jeho použití při současné bronchodilatační terapii formou nebulizace

Kód projektu
MUNI/A/1002/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Úvod: Zvlhčování inspirované směsi plynů během umělé plicní ventilace je často prováděno pomocí výměníku vlhkosti a tepla (HME, heat and moisture exchangers). Nebulizované léky mohou ucpávat HME filtr. Nicméně není potvrzeno, že inhalační aerosolová terapie vede ke zvýšení rezistence HME filtrů a neexistuje konsenzus kam umístit v okruhu filtr během inhalační terapie.
Cíl: Cílem je zhodnotit změnu odporu HME filtrů umístěných v dýchacím okruhu po aplikaci nebulizovaných léků během umělé plicní ventilace.
Metoda :Rezistence filtru bude měřena na mechanickém modelu umělé plicní ventilace. Rezistence bude vypočtena jako změna tlaku na filtru vydělená průtokem.
Analýza dat: Budou srovnány rezistence měřené za různých podmínek: bez a s aerosolovou terapií, s aerosolovou terapii s lékem a aerosolovou terapií bez léku, při použití různých HME filtrů, různých léků a typů dýchacích okruhů a umístění HME v okruhu.
Závěr: Studie může pomoci zlepšit praxi užívání HME filtrů a nebulizace léků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info