Informace o projektu
Nové biotechnologie pro medicínu (BioTechMed)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.05/3.1.00/14.0324 (kod CEP: ED3.1.00/14.0324)
Období řešení
1/2014 - 10/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hlavním cílem projektu BioTechMed je posílení připravenosti ke komercializaci vybraných perspektivních vědeckých výstupů a zahájení aktivit souvisejících s komercializací těchto výstupů.

Z pohledu naší univerzity je projekt příležitostí k nastavení a implementaci zcela nového přístupu v procesu TT, který dosud na Masarykově univerzitě nebylo možné realizovat. Projekt cílí na podporu přímé spolupráce výzkumníků a pracovníků v oblasti TT a umožňuje tak vytvořit společnou „komercializační strukturu“ pro každou klíčovou aktivitu projektu. To představuje významný zvrat v procesu řízení a realizace TT aktivit na MU, kdy lze mnohem efektivněji usměrňovat nejen zdokonalování vybraných výstupů - vytvoření Proof of Concept (PoC), ale s mnohem větší podporou a zájmem výzkumníků realizovat činnosti související s komercializací těchto výstupů. Díky projektu tak dojde nejen k efektivnímu využití již zavedené a funkční struktury pro transfer technologií na MU (existující CTT, jehož vybrané aktivity jsou do r. 2015 podporovány z projektu OP VaVpI 3.3. „TT na MU“), ale k jejímu významnému systémovému i funkčnímu rozvoji.

Projekt BioTechMed umožňuje realizovat činnosti TT na MU v daleko širším měřítku, než doposud. Proces TT může oproti současnosti probíhat kontinuálně (přípravná fáze, ověření konceptu vč. ochrany dušev. vlastnictví, marketingové strategie, příprava komercializace aj.) a plně za účasti a v souladu se zájmy výzkumného pracoviště.

Realizace projektu přináší vybraným výzkumným týmům nesmírně důležité posílení důvěry v činnosti, které mohou vést k uplatnění jejich výstupů v praxi. Několik unikátních a nadějných výstupů dostává jedinečnou šanci, k tomu, aby směřovaly k reálnému využití.

Vytvořená komercializační struktura bude z dlouhodobého hlediska základem pro další obdobné aktivity.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info